AKTUALITY O NÁS NABÍDKA FOTOGALERIE NAPSALI O NÁS KONTAKT

o. s. Umění mění si klade za cíl ovlivnit výchovu a vzdělávání jedinců i celé společnosti v oblasti kulturního a uměleckého života. Je potřeba, aby se lidé setkávali již od raného dětství s kvalitními uměleckými díly, ať jde o díla výtvarná, literární či divadelní, učili se je vnímat a reflektovat a aby je odborní lektoři vedli k samostatnému uměleckému vyjadřování. V těchto podmínkách mohou jedinci dospět v kultivované sebevědomé osobnosti s vlastním názorem a citem pro umění.