Mgr. BcA. Tereza Machková (roz. Černochová) - knihovnice (absolventka FF UK) a učitelka dramatické výchovy (absolventka KVD DAMU), lektorka výukových programů dramatické výchovy, vedoucí dramatického kroužku.

MgA. Tomáš Machek - Absolvent, student a pedagog Aleliéru Divadlo a výchova DiFa JAMU, herec divadla Líšeň, loutkář, scénograf, lektor ametérských přehlídek dětského a loutkového divadla a ekologické výchovy.

Mgr. Svatava Drlíčková - vystudovala vychovatelství na PedF MU v Brně, arteterapii, muzikoterapii a speciální pedagogiku na PedF UP v Olomouci a celostní muzikoterapii na FF UP v Olomouci. Působí jako externí arteterapeut a muzikoterapeut v různých zařízeních. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti terapií a koncertování u nás i v zahraničí. Člen ČAA a CZMTA.
(www.svatavadrlickova.estranky.cz)

Mgr. Luděk Vémola - původním povoláním učitel matematiky (absolvent MU v Brně, působil jako učitel v Ústavu pro tělesně postiženou mláděž v Brně na Kociánce), zakládající člen, herec, hudebník a technik divadla Líšeň. (www.divadlolisen.cz)

Ing. Jiří Bouda - muzikant věnující se jak vlastní tvorbě, tak vedení pravidelných hudebních kurzů jak pro děti tak dospělé. Lektor hudebních programů pro děti ZŠ a MŠ. (http://www.denbaya.cz)

Ing. Bc. Tomáš Dufek - hudebník a výrobce netradičních hudebních nástrojů (didgeridoo, cajón, ústní harfa, šamanský buben, bodhrán atd.), provozovatel Czech didgeridoo (http://www.czechdidgeridoo.com/)